Medicinska opravdanovst keramičkih vinira

Medicinska opravdanovst keramičkih vinira

Keramički viniri se smatraju se simbolom estetske dentalne medicine. One omogućavaju fantastične vizuelne rezultate koje čak i iskusno oko jedva prepoznaje kao veštački proizvod. Postavlja se pitanje da li postoji medicinska potreba za tolikom sofisticiranošću ili drugim rečima kada keramičke ljuspice predstavljaju hir. Vrlo je važno definisati granicu onoga što je medicinski opravdano. Ovo pitanje prožima estetsku stomatologiju i neretko je sporno. U razvijenim zemljama pravo na honorar lekara zavisi od medicinske opravdanosti trapije.

Ovo govori u prilog tome da doktor ima obavezu detaljnog informisanja pacijenata o planu terapije i troškovima i to naročito važi kod ireverzibilnih procedura. Pacijentu se mora detaljno predstaviti i ostaviti vreme da o svemu razmisli i donese odluku. Međutim,  i dalje ostaje pitanje kada je postavljanje keramičkih ljuspica medicinski opravdano. Uopšteno medicinski opravdanom terapijom smatra se ona koja je naučno priznata i sluzi lečenju ili ublažavanju bolesti.

Stoga su elementi koji definišu medicinsku opravdanost sledeći:

  1. prisutnost bolesti
  2. naučno priznanje postupka lečenja
  3. prikladnost postupka

Nauka priznaje keramičke ljuspice kao terapeutsko sredstvo. Fakulteti i klinička praksa razradili su spektar indikacija, a definisale su i kontraindikacije. Mozemo navesti sledeće indikacije za vinire:

  1. defekti tvrdog zubnog tkiva različitih uzroka erozija, abrazija, fraktura, karijes
  2. zubi sa nezadovoljavajućim kompozitnim ispunima
  3. korekcija položaja zuba
  4. prikrivanje promenjene boje zuba kod koje se neinvazivne mere čine nedovoljnim
  5. promena boje zuba
  6. trajno izbeljivanje zuba

Primena vinira ne može se uopšteno proglasiti medicinski opravdanom, već se mora odrediti od slučaja do slučaja. U proceni medicinske opravdanosti vinira potrebno je razmotriti postoji li bolest koju ljuspice leče. Opravdanom indikacijom za restaurativnu terapiju najčešće se smatraju funkcionalni aspekti. Postoji disfunkcija izmedju medicinskih indikacija i onih koje su estetski motivisane. Taj argument nije potpuno tačan. Zubi su važni za opštu dobrobit pacijenta, oni su u središtu lica i predstavljaju osobu kojoj pripadaju. Pokaži mi osmeh i ja ću ti reći ko si glasi uzrečica. Osmeh koji razoružava, pobednicki, šarmantni ili osmeh koji šalje signale govore o značaju osmeha, on igra važnu ulogu i u seksualnoj privlacnosti, tako da lepi, zdravi i jaki zubi šalju biološki signal zdravog potomstva.

Zaključak, medicinska opravdanost vinira ne temelji se nužno na poboljšanju funkcije žvakanja. Svaka korekcija stanja zuba koja vodi ka slici o zdravom čoveku je opravdana.

Dr Mirjana Kandić
dentalcareserbia@gmail.com
No Comments

Post A Comment