Implatologija

Implatologija je donela revoluciju u stomatologiju omogućivši nov način rešavanja krezubosti kod ljudi.  Zubni implat je specijalno dizajniran cilindrični šraf, najčešće od titanijuma koji nadoknadjuje koren zuba.

Šta izabrati?

Veličina i vrsta implanta koji će biti ugrađen zavisi od dimenzija vilične kosti. Ukoliko nema dovoljno kosti nekada je neophodno izvršiti i pripremne radnje na povećanju dimenzija vilične kosti i augmentaciju kosti. Tada je neophodno sačekati da dođe do osteointegracije veštačke kosti koja je tada aplikovana.

Uslov za uspešan tretman

Uslov za uspešan implatološki tretman je detaljan klinički pregled i analiza svakog pacijenta. Samo dobro edukovan terapeut može uspešno obaviti ove procedure.

Klinika Dr Kandić godinama koristi implante Straumann kao premijum brend, a kao ekonomski pristupačan Izraelski Alfa Bio.