Protetika

S obzirom da je Dr Mirjana Kandić specijalista stomatološke protetike posebnu pažnju pridaje toj grani stomatologije. Sažeto ćemo vam prikazati čime se protetika bavi i u sklopu tog prikaza neke naše radove. Protetika se deli na mobilnu i fiksnu.

Mobilna protetika

Mobilna protetika predstavlja zubne nadoknade proteze koje mogu biti akrilatne silikonske ili sa metalnom bazom.

Fiksna protetika

Fiksna protetika kao što samo ime kaže predstavlja fiksne radove u ustima, a to su razne vrste krunica i mostova i one mogu biti:

  • Bezmetalne krune
  • Metalkeramičke krune
  • Keramičke fasete
  • Kompozitne laserski sinterovane fasete

Krunice i mostovi

Krunice i mostovi imaju zadatak da nadoknade nedostajuće zube tamo gde je to moguće ili da ojačaju zube koji su oštećeni kariesom ili koji su frakturirani.

Stomatolog na osnovu klinickog pregleda, analize rentgen snimka donosi odluku o planu terapije.

Razvoj tehnologije nam omogućava da danas koristimo štampani metal ili liveni kao osnov za krune ili da cad cam mašinama izradimo krune od keramike.

Fasete

Fasete predstavljaju jednu od opcija rešavanja estetskih problema. One mogu biti minimalno invazivne kod keramičkih ili apsolutno neinvazivne što znači da zub ostaje intaktan i  na njega se lepe viniri. Više o ovome možete pogledati na naš blog.