Konzervativa i endodoncija

Konzervativa i endodoncija podrazumeva konzervativno zbrinjavanje zuba uz izradu ispuna od savremenih kompozitnih i glasjonomernih materijala, kao i lečenje kanala korena zuba korišćenjem savremenih aparata i materijala koji omogućuju korektno punjenje korena kanala zuba.

Amalgan da li ine

Istraživanja su pokazala da dentalni amalgam može da dovede do trovanja živom u odredjenim slučajevima. Pored toga raste zabrinutost od zdravstvenih rizika prilikom rada sa živom i prilikom njenog odlakanja u otpad, kao i kod kremiranja osoba sa amalgamskim ispunima.

Više o ovome možete pročitati na našem blogu

Primer 1

Primer 2