Ortodoncija

Ortopedija vilica je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i lečenjem nepravilnosti zuba, vilica i lica kod dece i odraslih. Ortopedska terapija podrazumeva upotrebu različitih pokretnih i fiksnih aparata koji proizvodeći slabu silu postavljaju zube i vilice u pravilan položaj.

Najcesce se koriste:

    • pokretni ortodontski aparati
    • Fiksni aparati sa razlicitim bravicama
    • Invizil lajn

Ortopedsku terapiju sprovodi professor univerziteta I moguce je kontrole vrsiti I u Beogradu za pacijente kojima je to vise odgovara.