април 2019

Svi srpski stomatolozi se susreću u praksi sa zahtevima pacijenata da se stare amalgamske plombe zamene novim kompozitnim. Da li je to opravdano i zašto.  EU je od 1. Jula 2018 donela odluku o zabrani amalgamskih ispuna kod dece do 15. godina, trudnica i žena koje doje. Ovo je samo faza do potpune zabrane zubnih ispuna koji sadrze živu, a...

Keramički viniri se smatraju se simbolom estetske dentalne medicine. One omogućavaju fantastične vizuelne rezultate koje čak i iskusno oko jedva prepoznaje kao veštački proizvod. Postavlja se pitanje da li postoji medicinska potreba za tolikom sofisticiranošću ili drugim rečima kada keramičke ljuspice predstavljaju hir. Vrlo je važno definisati granicu onoga što je medicinski opravdano. Ovo pitanje prožima estetsku stomatologiju i neretko...