Razlozi za i protiv ugradnje amalgamskih plombi

Razlozi za i protiv ugradnje amalgamskih plombi

Svi srpski stomatolozi se susreću u praksi sa zahtevima pacijenata da se stare amalgamske plombe zamene novim kompozitnim. Da li je to opravdano i zašto.  EU je od 1. Jula 2018 donela odluku o zabrani amalgamskih ispuna kod dece do 15. godina, trudnica i žena koje doje. Ovo je samo faza do potpune zabrane zubnih ispuna koji sadrze živu, a koja je planirana za 2030 god iako ne postoje podaci da su amalgamski ispuni opasni za pacijente, a narocito stari amalgamski ispuni koji su davno postavljeni u zubima.

Ipak neka istraživanja su pokazala da dentalni amalgam može da dovede do trovanja živom u odredjenim slučajevima. Pored toga raste zabrinutost od zdravstvenih rizika prilikom rada sa živom i prilikom njenog odlakanja u otpad, kao i kod kremiranja osoba sa amalgamskim ispunima. Istraživanja zdravstvenog stanja sprovedeno među zaposlenima u stomatološkim ordinacijama pokazala su da su izlaganja živi iz amalgama prilikom postavljanja i uklanjanja ispuna moze da dovede do hronicnih oboljenja i da uzrokuje depresiju i anksioznost.

Iako u mnogim razvijenim zemljama u velikoj meri smanjena upotreba amalgama u manje razvijenim i siromašnim zemljama amalgam se i dalje često upotrebljava za zubne ispune. Naša profesija stomatologa treba da bude posvećena smanjenju i potpunom izbacivanju amalgama iz stomatološke prakse zbog štetnog delovanja žive na zdravlje ljudi i zivotne okoline. Mi kao stomatolozi imamo odgovornost da pronadjemo bolju, sigurniju i pristupačniju alternativu za dentalni amalgam. To je naša obaveza zbog naših pacijenata.

Dr Mirjana Kandić
dentalcareserbia@gmail.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.